Cleverlance Přes firmu Cleverlance jsem se účastnil tvorby produktu CTS nasazeného v České spořitelně, Citibank a projektu PMIS v Komerční bance.
   Komerční banka

 Cílem projektu byl přepis stávající verze aplikace Project Management Information System (PMIS) a nových funkčností implementace v souladu s požadavky banky.  

  Systém slouží k efektivnímu sledování a stavu projektů a bude poskytovat uživatelům řadu funkčností jako například:
- vytvoření nového projektu včetně definice projektového týmu, přiřazení rolí, schvalovací proces business case a časového plánu,
- sledování stavu projektu z hlediska i rizik a finančního řízení,
- množství reportů pro management banky
Aplikace bude spolupracovat s ERP a HR systémy banky, ze kterých bude získávat informace o pracovnících a finanční inormace.

Technologie: ASP.NET 1.1, Oracle 10g

 

 

 Česká spořitelna

Cílem projektu je vývoj produktu Clever Trading Solution, který slouží k obchodování s produkty finančního trhu na pražské burze a OTC trzích a dále vypořádání uzavřených obchodů. Součástí projektu je také customizace produktu pro potřeby České spořitelny a customizace pro Citibank.
 

Za tímto účelem Cleverlance jako vlastník produktu vyvíjí tento systém interně za použití vlastní metodologie, která zahrnuje vžechny fáze životního cyklu vývoje produktu jako analýza, technický design, implementace, projektový management a kompletní sadu testování (unit, assembly, integrační, funkční, výkonnostní, UAT)

Systém pokrývá funkčnosti v oblasti obchodování s nástroji finančních trhů především Českého trhu ale také obchodovoání na OTC trzích včetně podpory účetních operací. Je podporován archiv transakcí, vytváří účetní záznamy, monitoruje pozice cenných papírů a udržuje portfolio na základě konfigurovatelných politik. Systém také umožňuje integrazi se zákazníkovými interními systémy a systémy dalších subjektů jako BCPP a RMS. Systém je vytvořen v souladu s českými právními předpisy a poskytuje všechny požadováné informace od regulátorů trhu jako je ČNB. Součástí dodávky je vysoký standard zabezpečení a vysoký výkon požadovaný většinou bank.

Technologie: .NET 2.0, MS SQL 2005